Analýza reálnej ziskovosti výrobkov a zákazníkov

Konzultácia zdarma

Skutočný zisk za produkt (výrobok alebo službu) a za jednotlivého zákazníka je kľúčová informácia v riadení firmy.

Zisk firmy totiž nevzniká vo Výkaze ziskov a strát, ale v skutočnosti vzniká pri predaji výrobkov, pri realizácii služby a pri obslúžení zákazníkov.

Pokiaľ použijeme presnejšiu a dôveryhodnú metódu na výpočet nákladov na produkty a na zákazníkov, s prekvapením zistíme, že niektoré produkty či zákazníci nám spôsobujú stratu a iné sú spoľahlivo v zisku.

Príčin býva viac – napríklad realizované množstvá, zľavy, splatnosti pohľadávok, náročnosť obslúženia zákazníka a jeho špeciálne požiadavky. Ak firma využíva zastaralé metódy kalkulácií, ako sú réžie či zjednodušený pohľad krycieho príspevku, strácame prehľad o skutočných ekonomických prínosoch produktu či zákazníka.

Spoločnosť GRADIENT 5 disponuje znalosťami, skúsenosťami i špeciálnymi softvérovými nástrojmi, pomocou ktorých Vám ponúkame:

  • jednorázovú analýzu ziskovosti produktov alebo zákazníkov (odporúčame oba pohľady) za vybrané obdobie 
  • posúdenie presnosti a vhodnosti doteraz používanej kalkulačnej metódy 
  • návrh prakticky aplikovaného zlepšenia kalkulácií a controllingových reportov 
  • implementáciu návrhu do praxe s maximálnym využitím doterajšieho informačného systému 
  • zaškolenie vybraných pracovníkov 
  • optimalizáciu portfólia produktov a zákazníkov podľa vybraných kritérií (zisk, KP, EVA, rast hodnoty firmy)

Pri analýze a modelovaní využívame princípy Activity Based Costing a softvér MonetABC (nie je nutné zakúpiť ho).


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

A_Ziskovosti.info@gradient5.sk

0905/605 069 Dr. Milan Veščičík