Econ Finance

ECON Finance je analytický nástroj používaný v stovkách firiem. V Českej republike sa stal štandardom pre prácu finančných manažérov.

Slúži na rýchlu analýzu a prehľad finančnej a celkovej ekonomickej situácie firmy. Zisťuje súvislosti medzi nákladmi, cenou a objemom produkcie. Pomáha pri tvorbe finančných plánov, investičných rozhodnutiach a rozhodnutiach za rizika a neistoty, pričom využíva metódu Monte Carlo a genetické algoritmy.

Je vytvorený pre uľahčenie práce finančných riaditeľov, ekonomických riaditeľov, hlavných ekonómov, hlavných účtovníkov a controllerov, ale nájde uplatnenie aj u ostatných manažérov.

ECON Finance sa skladá z modulov:

 • Finančná analýza
 • Nákladová analýza
 • Investície a leasing
 • Rozhodovacia analýza
 • Finančná matematika
 • Finančný plán
 • Štatistika

Prednosti ECON Finance:

 • jednoduchá obsluha
 • rýchla implementácia
 • prepojenie na akýkoľvek informačný systém
 • zrozumiteľné prostredie
 • užívateľsky otvorený systém
 • prednastavených 43 ukazovateľov
 • možnosť tvorby definícií ukazovateľov a tabuliek podľa vlastných potrieb
 • grafické prevedenie ukazovateľov s možnosťou vkladania komentárov
 • viac možností zaokrúhľovania
 • porovnávanie období (retrospektívne a perspektívne)
 • modelovanie (využitie metódy Monte Carlo a genetických algoritmov)
 • možnosť exportu dát do rôznych formátov (Excel, Word, Html, Txt, Dbf )
 • finančná analýza aj v anglickom jazyku na základe US GAAP
 • slovenská verzia
 • technická podpora (neustála aktualizácia softwaru a použitých právnych predpisov)

Bližšie informácie k téme Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí>>


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

Econ_Finance.info@gradient5.sk

 http://www.kalkulacie.eu/