MonetABC Cenník

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sw MONET ABC nie je v roku 2021 podporovaný

Cenník modulov MonetABC

Platný od 1. 1. 2020
Položka / modul Cena bez DPH Poznámka
1 MonetABC® Professional Maxi 11 580 € Kompletné prostredie pre kalkulácie, reporty a plánovanie bez obmedzenia objemu dát. Licencia pre 3 používateľov.
2 MonetABC® Professional
8 280 € Kompletné prostredie MonetABC® (balík položiek 3., 4. a 5.) pre 1 používateľa.
3 Monet Budget 3 290 € Plánovací a modelovací modul.
4 Monet Report 3 290 € Export dát do tlačových zostáv, grafická prezentácia (multilicencia pre 10 používateľov).
5 MonetABC® Maxi 1licencia 1 980 € Základný kalkulačný modul bez obmedzenia počtu účtov, určený pre 1 aktívneho užívateľa.
6 MonetABC® Basic 1 licencia 1 280 € Základný kalkulačný modul (počet účtov do 5 tis., postačí pre menšiu firmu).
7 Prevádzková podpora 18 % ročne prvá povinne, účtovaná ku všetkým zakúpeným modulom, nasledujúce roky dobrovoľne.
8 Analytické a konzultačné práce, tvorba metodiky ABC podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 69 Eur‚ možnosť množstevnej zľavy.
9 Inštalácia systému MonetABC® podľa skutočných výkonov s hodinovou sadzbou 58 Eur

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Cennik.MonetABC.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu