Príklady zostáv

Príklady zostáv

Pre ilustráciu pripájame príklady výstupných zostáv z manažérskeho systému Activity Based Costing.

Zostavy sa týkajú podniku, ktorý vyrába spojky, prevodovky, filtre a kontajnery. Výrobky dodáva na Slovensko, do Čiech a do Nemecka. Podnik dosiahol v roku 2012 náklady 664 400 tisíc € a zisk vo výške 3 200 tisíc €. Časť kapacít má nevyužitých, na vývoj nových skupín výrobkov vynaložil 7 300 tisíc €.

Pre porovnanie nasleduje štandardná výsledovka v skrátenej podobe.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
obdobie 1. – 12. 2012

tis. €

Tržby za predaj tovaru

35 700

Náklady za predaný tovar

29 300

Obchodná marža

6 400

Tržby za vlastné výrobky a služby

608 400

Výrobná spotreba

297 800

Osobné náklady

178 100

Dane a poplatky

8 400

Iné prevádzkové náklady

24 200

Odpisy

38 300

Prevádzkové náklady spolu

546 800

Prevádzkový hospodársky výsledok

61 600

Hosp. výsledok z finančných operácií

– 58 400

Zisk

3 200

Ďalšie príklady zostáv si môžete stiahnuť kliknutím na odkazy nižšie.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

Priklady_Zostav.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu