Služby GRADIENT 5 v oblasti ABC-M

Spoločnosť GRADIENT 5 patrí k priekopníkom implementácie metódy ABC-M na Slovensku a má množstvo skúseností zo slovenského i českého prostredia v takmer všetkých oblastiach podnikania (výroba, obchod, služby, finančníctvo, …)

Pre podporu optimálneho využitia metódy ABC poskytujeme nasledovné služby:

  • Odborné semináre a školenia o metóde ABC,
  • Návrh strategického ABC modelu,
  • Analýza pripravenosti a prínosov zavedenia ABC do firmy,
  • What – iff analýzy a modelovanie v špecializovanom softvéri MonetABC,
  • Dodávku a implementáciu softvéru na podporu ABC,
  • Integrácia ABC – M do riadenia firmy

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Sluzby.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu