Analýzy a audity firiem

V živote firmy občas nastane situácia, keď je potrebné objektívne prehodnotiť vybranú oblasť, proces alebo posúdiť firmu ako celok. Býva to pred očakávanou zmenou, pri akútnej kríze alebo hromadení problémov, prípadne iný dôvod pre nezávislý odborný pohľad.

Už zo samej podstaty je vhodné, aby analýzu či audit vykonal skúsený externý partner, ktorý nie je zaťažený „vnútropodnikovou slepotou“ a potenciálnym stretom záujmov.


Majitelia a vedenie firiem najčastejšie požadujú:

Pred každou analýzou sú stanovené ciele, aby sme optimalizovali jej rozsah a formu. Výsledkom býva správa alebo štúdia, ktorá je i ústne prezentovaná. Vo vybraných prípadoch je výstupom oficiálny znalecký posudok.


Čo prináša audit alebo analýza:

    • Nezávislé objektívne zhodnotenie situácie
    • Odhalenie skutočných (skrytých) príčin problémov
    • Interné kapacity pracovníkov sa môže venovať naliehavým úlohám
    • Vyššia akceptácia výsledkov analýzy, ako keď sa vykonáva interne (externý faktor)
    • Firmu prestanú brzdiť nedorozumenia a rozdielne názory manažérov.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Analyzy.Audity.info@gradient5.sk