Podpora pri implementácii IS

Informačný systém je jedným z nástrojov na podporu dosahovanie strategických cieľov firmy.

Optimálny informačný systém:

  • Pokrýva informatické potreby procesov,
  • Poskytuje dôležité informácie pre rozhodovanie v podobe „user friendly“,
  • Zlepšuje chod a ekonomickú efektívnosť procesov.

Informačný systém sám osebe prestáva byť konkurenčnou výhodou. Skutočné prínosy poskytuje iba v prípade, keď vychádza z objektívnych potrieb firmy a nie z ponuky dodávateľov softvéru.

Nezanedbateľným rizikom je i fixovanie zastaralých postupov a spôsobov myslenia pracovníkov a manažérov. Preto je pre firmu prínosom, ak pri zmene informačného systému stojí nezávislá a skúsená konzultačná spoločnosť.


Podpora GRADIENT 5 v oblasti IS:

  • Analýza strategických cieľov firmy vo väzbe na ich podporu IS,
  • Návrh koncepcie komplexného controllingového riešenia na podporu rozhodovania,
  • Audit pokrytia informačných potrieb firmy alebo vybraných procesov,
  • Návrh reportov,
  • Analýza prínosov a návratnosti implementácie nového IS,
  • Realizácia controllingových systémov a ich integrácia s riadením.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

I_IS.info@gradient5.sk