Profil GRADIENT 5

Podnikateľský servis GRADIENT 5 je skupina na prax orientovaných špecialistov z oblastí podnikovej ekonomiky, controllingu, organizácie, manažmentu a ľudských zdrojov. Od roku 1994 poskytuje účinnú podporu podnikom na ich ceste za prosperitou.

Firma je zameraná na zvyšovanie profesionality podnikateľských subjektov a na odstraňovanie ich slabých miest. K prínosom spolupráce klienta s nami patrí nezávislý pohľad na situáciu v podniku, návrh optimálneho riešenia a podpora pri realizácii prijatého riešenia.

Princípom práce podnikateľského servisu GRADIENT 5 je rentabilita vynaložených prostriedkov klienta.

Výrazný vplyv na kvalitatívnu expanziu firmy mala spolupráca na zahraničných programoch (PHARE, USAID) a so svetovými poradenskými firmami. Táto spolupráca prináša pre slovenské podniky osvedčené metodiky, ktoré pomáhajú pri riadení a umožňujú dosiahnuť úroveň zahraničnej konkurencie.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Profil.info@gradient5.sk