Prehľad oblastí optimalizácie

Len optimálne nastavený podnik môže dosiahnuť vysoký zisk!

GRADIENT 5 realizuje optimalizačné projekty v nasledovných oblastiach: 

 • Optimalizácia (nákladov) procesov
 • Optimalizácia vo výrobe
  • Optimalizácia výrobných dávok
  • Optimalizácia materiálového zloženia
  • Optimalizácia výrobných postupov
 • Optimalizácia v logistike
  • Optimalizácia skladovania
  • Optimalizácia stavu zásob
 • Optimalizácia predaja a obchodných procesov
  • Optimalizácia produktového portfólia (maximalizácia tvorby zisku)
  • Optimalizácia šírky portfólia zákazníkov (maximalizácia tvorby zisku)
  • Optimalizácia cenovej a obchodnej politiky
 • Optimalizácia firemných vstupov
 • Komplexná optimalizácia celej firmy
 • Kombinované optimalizačné úlohy

Súčasťou každého projektu je aj merateľné vyčíslenie ekonomických prínosov optimalizácie a ich následný monitoring.

Našou prednosťou sú nielen mnohoročné skúsenosti, ale aj znalosti najprogresívnejších metód. Sú zárukou, že naše riešenia prinášajú mnohonásobne vyššie efekty, ako sú náklady, spojené s potrebnou zmenou v podniku.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie o uvedených oblastiach a tiež o možnostiach optimalizácie v špecifických podmienkach Vašej firmy.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Optimalizacia_Podniku.info@gradient5.sk