Externý kontroling

EXTERNÝ KONTROLING A REPORTING

Strážny pes i podpora pri rozhodnutiach

Nielen vo veľkých a zahraničných firmách je potrebný rozumný a objektívny plán a rozpočet, jeho mesačné vyhodnocovanie, riešenie odchýlok a prípadná aktualizácia plánu.
Kalkulácie, vyhodnocovanie zisku (krycieho príspevku) za produkty a po zákazníkoch, systém ukazovateľov finančnej analýzy a ďalšie činnosti spadajú pod controlling, ktorý sa stáva nevyhnutným najmä v dnešnej náročnej a dynamickej dobe.
Vo veľkých firmách zamestnávajú kvalitných a dobre platených špecialistov controllingu. Aj menšie firmy však potrebujú zabezpečiť uvedené činnosti, avšak zamestnať skúseného pracovníka by bolo neefektívne.
Ak cítite potrebu kvalitných ekonomických informácií, ale patríte k menším firmám, ponúkame Vám službu „Externý controlling – outsourcing controllingu“.

 

ROZSAH SLUŽIEB EXTERNÉHO KONTROLINGU

  • Návrh metodiky plánovania, kalkulácií, strediskového hospodárenia, kontrolingu a reportingu
  • Návrh priebežného zberu vstupných dát s využitím účtovného (ERP) softvéru, excelu, prípadne iných podporných softvérov
  • Podpora pri zavedení návrhov do praxe, zaškolenie pracovníkov
  • Mesačné vyhodnocovanie a vypracovanie kontrolingových reportov
  • Možnosť využívať špeciálne softvéry GRADIENT 5 a modelovanie

Tento rozsah je rámcový, je možné vybrať z neho len niektoré činnosti, alebo ho doplniť o špeciálne požiadavky.

 

TERMÍNY PLNENIA A CENA SLUŽIEB

V praxi sa nám osvedčuje začať s jednoduchším riešením, ktoré uvedieme do života do mesiaca od návrhu riešenia. Postupne sa pridávajú ďalšie oblasti podľa dohodnutého harmonogramu.

Mesačné výsledky zabezpečujeme do 2 dní od dodania podkladov. Odporúčame nečakať na „presné“ výstupy z účtovníctva, ktoré bývajú k dispozícii až v druhej polovici nasledujúceho mesiaca, nakoľko takéto vyhodnotenie prichádza neskoro.

Lepším riešením je nastaviť metodiku manažérskych výsledkov tak, aby boli k dispozícii krátko po skončení mesiaca, najneskôr do 5.-10. dňa po jeho skončení.

Cena za uvedené práce a výstupy je kalkulovaná individuálne podľa skutočného rozsahu a doby trvania spolupráce.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Externy_Kontroling.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu