Procesný controlling

Procesné riadenie i procesný controlling patria k náročnejším manažérskym nástrojom. Iba málo firiem na Slovensku ich naozaj efektívne využíva, hoci v súčasnom turbulentnom trhovom prostredí môžu priniesť zlepšenie výsledku hospodárenia a najmä podporiť dlhodobú úspešnosť firmy.

Spoločnosť GRADIENT 5 disponuje znalosťami, skúsenosťami i špeciálnymi softvérovými nástrojmi, na základe ktorých Vám ponúkame:

  • 1 – 2-dňový seminár na mieru na tému Procesný controlling v konkrétnom type firiem
  • audit súčasného controllingu a reportingu
  • návrh metodiky procesného controllingu v konkrétnej firme
  • implementáciu návrhu do praxe s maximálnym využitím doterajšieho informačného systému
  • zaškolenie vybraných pracovníkov
  • metodické vedenie a dohľad nad implementáciou procesného controllingu
  • dodávku špecializovaného sw na podporu procesného controllingu
  • outsourcing procesného controllingu (pravidelné kalkulácie a analýzy)

Vzhľadom na náročnú problematiku poskytujeme nezáväznú úvodnú konzultáciu bezplatne.

 

Softvér pre procesný controlling MonetABC


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Procesny.controlling.info@gradient5.sk