Optimalizácia vo výrobe

Ako vyrábať lacnejšie, ale nie na úkor budúcnosti?

Najvyššie náklady vznikajú obvykle vo výrobe. Preto býva pri optimalizácii v podnikoch prioritnou a optimalizačné riešenia prinášajú najvyšší nárast zisku. Najčastejšie optimalizačné úlohy vo výrobe:

Optimalizácia výrobných procesov

Sú výhodnejšie špecializované pracoviská, na ktorých sa realizuje vždy jedna operácia, s prípadnými medziskladmi? Alebo je lepšie vytvoriť hniezda či fraktály? Je výhodnejší starší stroj s nulovými odpismi, ale s nákladmi na údržbu a vyšším nárokom na obsluhu, alebo by investícia do nového stroja znížila náklady príslušného procesu? Je výhodnejšie minimalizovať počet pracovníkov, spotrebu náradia a pomocných materiálov, alebo je podstatná spotreba energie?

Cieľom optimalizácie výrobných procesov je nájsť také riešenie, aby z výroby vychádzali primerane kvalitné výrobky s čo najnižšími nákladmi.

Optimalizácia výrobných dávok

Vyrábať len na reálnu objednávku, alebo do zásoby? Výroba v malých objemoch zvyšuje náklady na výrobu, výroba vo väčších objemoch zase môže zvyšuje náklady na skladovanie a viaže kapitál. Optimálna výrobná dávka minimalizuje všetky súvisiace náklady na výrobok až po dodanie k zákazníkovi.

Optimalizácia materiálového zloženia

Výrobok, ktorý požaduje zákazník, môžeme vyrobiť z kvalitných (a finančne náročných) surovín, alebo môžeme využiť lacnejšie suroviny, s ktorými je viac námahy a vyvolávajú vyššie náklady na procesy. Oboma spôsobmi dostaneme rovnako kvalitný výrobok, riešením je ten postup, ktorým minimalizujeme výrobné a materiálové náklady výrobku (náklady procesov + náklady materiálu).

Optimalizácia výrobných postupov

Výrobné postupy bývajú často navrhnuté bez ohľadu na náklady realizačných procesov, alebo je vlastná realizácia výroby na rozhodnutí pracovníkov vo výrobe. Ktorú operáciu je výhodnejšie urobiť na novom a ktorú na staršom stroji, na ktorej linke sa dá výrobok vyrobiť najlacnejšie? Optimalizácia výrobného postupu určí ten najvýhodnejší.

Optimalizácia plánovania výroby

K najnáročnejším optimalizačným úlohám patrí optimalizácia operatívneho plánovania výroby. Faktor času tu hrá mimoriadnu úlohu, veď v praxi býva nutné reagovať na požiadavky zákazníkov doslova v priebehu hodín, v prípade poruchy stroja alebo výpadku surovín ešte rýchlejšie.

Optimalizácia operatívneho plánovania je riešiteľná prostredníctvom softvéru ECON Operatívny plán.

Optimalizácia podporných procesov

S optimalizáciou vo výrobe môže úzko súvisieť optimalizácia podporných procesov. Ak sa podarí zlacniť údržbu, energetiku, logistiku alebo administratívu, bude to mať dopad i na zníženie nákladov výroby a výrobkov.


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Optimalizacia_Vyroby.info@gradient5.sk