Semináre, školenia, tréningy

Naše dlhoročné skúsenosti z praxe i odborné znalosti ponúkame aj prostredníctvom odborného vzdelávania.

Táto menej nákladná forma Vám umožní v priebehu hodín či dní zoznámiť sa s vybranými oblasťami, potrebnými k efektívnemu riadeniu firmy.

Ak Vás zaujíma takáto forma, môžete si vybrať medzi

Výhodou uzavretého seminára je, že obsahuje presne témy, ktoré Vás zaujímajú, v dohodnutom časovom rozsahu a v prípade požiadavky i s využitím príkladov z Vašej firmy či praxe.

Už pri počte 5 účastníkov môže byť cena porovnateľná s otvorenými špeciálnymi seminármi, od 10 účastníkov je cena výhodnejšia oproti otvoreným seminárom, najmä ak sa opakujú pre viaceré skupiny.

Najčastejšie žiadané semináre:

1. Nákladový a procesný controlling

2. Finančný controlling v praxi

3. Kalkulácie a cenotvorba

4. Praktická ekonomika pre neekonómov

5. Ekonomicko-finančné minimum

6. Podnikové financie pre manažérov

7. Nákladová analýza procesov

8. Finančné plánovanie a reporting

9. LCC – Life Cycle Cost (Náklady životného cyklu výrobkov)

10. Moderné hodnotenie investícií

11. Activity Based Costing – 15 rokov skúseností

12. Ako vyjsť z krízy v podniku posilnený

 


Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Seminare_Skolenia.info@gradient5.sk