Aktuálne semináre

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:
V prípade záujmu organizujeme seminár od 3 účastníkov, aj mimo Bratislavy

Financie pre nefinančných manažérov
podľa záujmu

Znižujme náklady s rozumom!
podľa záujmu

Efektívny nákupný kontroling
podľa záujmu

Nákladový a procesný kontroling
podľa záujmu

Finančný kontroling
podľa záujmu

Kalkulácie a cenotvorba
podľa záujmu

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
podľa záujmu

Ako vybudovať kontroling v malej a strednej firme?
podľa záujmu

Praktický reporting na podporu riadenia
podľa záujmu

Kalkulačné metódy v praxi
podľa záujmu

Finančná analýza a kalkulácie
podľa záujmu

Ako zlepšiť finančné zdravie?
podľa záujmu

Semináre v príprave:

Finančná analýza a kalkulácie
Bratislava 

Oceňovanie podniku
V príprave

Stavba finančného a business plánu
V príprave

Nákladový a procesný controlling vo finančných inštitúciách
V príprave

Activity Based Costing
15 rokov skúseností

V príprave

Finančný controlling v praxi
Bratislava 

V príprave

Od kalkulácií k zvyšovaniu zisku
V príprave

Reálne posúdenie
účtovných výkazov
 

Life Cycle Cost (LCC) – Náklady na životný cyklus výrobku
Realizovaný


V prípade záujmu o uvedené semináre nás kontaktujte
e-mailom na adrese: