Aktuálne semináre

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:
V prípade záujmu organizujeme seminár od 3 účastníkov, aj mimo Bratislavy

Ako ďalej po koronakríze?
Čo všetko zmeníme, aby sme boli úspešní?

podľa záujmu

Financie pre nefinančných manažérov
podľa záujmu

Znižujme náklady s rozumom!
podľa záujmu

Efektívny nákupný kontroling
podľa záujmu

Nákladový kontroling
podľa záujmu

Finančná analýza a kontroling
podľa záujmu

Kalkulácie a cenotvorba v pokrízovom období
podľa záujmu

Finančná analýza v čase koronakrízy, kalkulácie a cenotvorba
Webinár 27.-28.4.2020

Nenechajte koronavírus zruinovať vašu spoločnosť!
Webinár 21.4.2020

Praktický reporting na podporu riadenia
Bratislava 20.-21.11.2019

Kalkulačné metódy v praxi
Bratislava 9.7.2019

Finančná analýza a kalkulácie
Bratislava 23.-24.5.2019

Ako zlepšiť finančné zdravie firma v roku 2019
Bratislava 5.12.2018

Semináre v príprave:

Finančná analýza a kalkulácie
Bratislava 

Oceňovanie podniku
V príprave

Stavba finančného a business plánu
V príprave

Nákladový a procesný controlling vo finančných inštitúciách
V príprave

Activity Based Costing
15 rokov skúseností

V príprave

Finančný controlling v praxi
Bratislava 

V príprave

Od kalkulácií k zvyšovaniu zisku
V príprave

Procesný controlling
s využitím Activity Based Costing
v príprave

Life Cycle Cost (LCC) – Náklady na životný cyklus výrobku
Realizovaný


V prípade záujmu o uvedené semináre nás kontaktujte
e-mailom na adrese: