Riešenie ABC-M v praxi

Využitie metódy ABC v podnikovej praxi býva v dvoch podobách:

   1. jednorázový model – napr. strategický ABC model,

   2. operatívny model pre pravidelné mesačné alebo kvartálne vyhodnotenia, ktoré sú obvykle súčasťou controllingu.

Jednorázový model slúži na analýzu zvoleného obdobia, prípadne časti firmy (procesy, produkty, zákazníci) s cieľom preveriť potrebné súvislosti. Typickým príkladom je výpočet „výsledných“ kalkulácií výrobkov za vybrané obdobie. Pri jednorázovom modeli nie je potrebné riešiť dátové prepojenia ABC s ostatnými zdrojmi dát (modulmi IS) a využíva sa účelové zjednodušenie, ktoré nemá významnejší vplyv na výsledok.

Využitie jednorázových ABC modelov:

  • výsledné kalkulácie,
  • What-if analýzy,
  • Občasná optimalizácia procesov, produktového alebo zákazníckeho portfólia,
  • Strategické ABC modely a strategické plánovanie.


Operatívne modely
pre pravidelné mesačné alebo kvartálne vyhodnotenia sú vhodné pre firmy s dynamicky meniacimi sa podmienkami (ceny, zľavy, vyrobené množstvá, náklady vstupov). Tu sú spravidla potrebné mesačné kalkulácie, preto je nevyhnutné systémovo riešiť prepojenie ABC s primárnymi evidenciami v moduloch IS. Vytvorený model musí byť podrobný, aby zohľadnil špecifiká vzniku nákladov a ich príčiny.

Mesačné kalkulácie prebiehajú v špecializovanom softvéri (napr. MonetABC), ktorý je nadstavbou transakčného systému a spravidla je s ním prepojený dátovými exportmi a importmi.

Implementácia operatívneho modelu trvá dlhšie, pretože býva snahou čo najviac zautomatizovať mesačné kalkulácie.

Využitie operatívnych ABC modelov:

  • Mesačné výsledné kalkulácie,
  • Podpora motivácie pracovníkov vo väzbe na „stráženie“ procesných nákladov,
  • permanentná optimalizácia procesov, produktového a zákazníckeho portfólia,
  • podpora pri obchodných jednaniach.

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz:

Prax_ABC-M.info@gradient5.sk

kalkulacie.eu