TOC Teória obmedzení

riadenie podľa úzkych miest (Theory of Constraints)

„V skutočnosti nemáte na výber – buď riadite úzke miesta vy, alebo ony riadia vás. Úzke miesta určujú výstup systému, bez ohľadu na to, či sú identifikované a riadené, alebo nie.”

(autor: Eric Noreen)

Využitie metodiky TOC v praxi:

 • Zvýšenie reálnej priechodnosti výrobných i nevýrobných procesov bez významnejších investícií
 • Skrátenie realizačných časov od objednávky po dodávku produktov
 • Zníženie zásob a prevádzkových nákladov
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zisku firmy.

Teória obmedzenia vznikla na konci 70. rokov min. storočia v USA, jej počiatky boli úzko spojené s programom pre plánovanie a riadenie výroby nazývaným OPT (Optimized Production Technology). TOC bola spopularizovaná najmä vďaka románom The Goal – A Process of Ongoing Improvement (doteraz viac než 3 mil. výtlačkov), It´s Not Luck, The Race, The Critical Chain, The Haystack Syndrome, Necessary But Not Sufficient. Spolu s TQM a JIT patrí medzi hlavné smery manažérskeho riadenia ostatných dvoch dekád 20. storočia.

TOC vychádza zo systémového holistického prístupu, podnik chápe ako reťaz závislých procesov:

Hlavné princípy TOC:

 • V systéme existuje aspoň jeden zdroj s obmedzenou kapacitou, ktorého výkon určuje maximálny výkon celého systému
 • Výkon systému nemôže byť vyšší ako výkon úzkeho miesta
 • Hodina straty na úzkom mieste je hodina straty celého systému
 • Suma lokálnych zlepšení sa spravidla nerovná zlepšeniu celého systému
 • Kľúčovú pozornosť treba venovať identifikácii úzkych miest a práci s nimi
 • Maximalizácia prietoku (= tržby – materiálové náklady) má prednosť pred znižovaním nákladov

Podpora GRADIENT 5 v oblasti TOC

 • Efektívna jednostránková stratégia
 • Odborné semináre a školenia
 • Identifikácia úzkych miest
 • Modelovanie a testovanie zlepšení
 • Tvorba ekonomicko – procesných modelov
 • Implementácia metodiky TOC do podnikovej praxe

Ak máte záujem o viac informácií, kliknite na odkaz

TOC.info@gradient5.sk