Semináre

Pre rozšírenie Vašich vedomostí a skúseností organizujeme tréningy a semináre:

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
Žilina 3.-4.5.2017

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 11.-12.5.2017

Finančná analýza, kalkulácie a cenotvorba
Nitra 19.-20.10.2016

Finančný controlling v praxi
Bratislava 26.-27.10.2016

Financie pre nefinančných manažérov
Bratislava 28.10.2016

Investície a oceňovanie firiem
Bratislava 3.11.2016

Nákladový a procesný controlling
Bratislava 10.-11.11.2016

Kalkulácie a cenotvorba
Bratislava 24.-25.11.2016

Nákupný kontroling
Bratislava 29.11.2016

Praktický reporting na podporu riadenia
Bratislava 1.-2.12.2016

Stavba finančného a business plánu
Ukončený

Nákladový a procesný controlling vo finančných inštitúciách
Ukončený

Activity Based Costing
15 rokov skúseností

Ukončený

Financie pre nefinančných manažérov
Bratislava

Nákladová analýza procesov
Uzavretý seminár ZSE.
 
Vplyv výrobného procesu na ekonomiku firmy
Ukončený.
 
Ukončený 
 
Hodnotenie investícií
Ukončený Od kalkulácií k zvyšovaniu zisku
Ukončený
 
 
 
 
 

Ekonomicko-finančné minimum
Ukončený

Kalkulačné metódy
v podnikovej praxi
Ukončený

Procesný controlling
s využitím Activity Based Costing
Ukončený

Life Cycle Cost (LCC) – Náklady na životný cyklus výrobku
Ukončený


V prípade záujmu o uvedené semináre nás kontaktujte
e-mailom na adrese:
seminare@gradient5.sk

 

kalkulacie.eu